EX TEMPORE

MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE PTUJ, KARNEVAL
INTERNATIONAL PAINTING  EX-TEMPORE PRIZE PTUJ, CARNIVAL

Zdaj že tradicionalna likovna nagrada, ki se odvija v času pusta v najstarejšem slovenskem mestu je do danes, v letih 2003, 2004 in nato 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 privabila na Ptuj skoraj 800 likovnikov, ki so svoja platna žigosali po vsej Sloveniji, v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem.

Največja likovna prireditev v pustnem času, organizira KUD Art Stays, skupaj z Mestno občino Ptuj, Javnim zavodom za turizem Ptuj in ostalimi sponzorji.Tematika je karnevalsko obarvana, slikarjem pa je prepuščena tudi prosta tema.

International Art Prize, held in the oldest Slovenian town of Ptuj, until today, in 2003, 2004 and then in 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018 gathered almost 800 artists, that stamped their canvases all over Slovenia, Italy, Austria and in Croatia.

The biggest art event in the carnival period, is organized by Art Stays, together with the Municipality of Ptuj, Public Tourist Institute and other sponsors. Theme of the contest is the carnival, but there is also possible to participate in the category of open theme.


10. MEDNARODNI SLIKARSKI EX TEMPORE PTUJ KARNEVAL  2018
10TH INTERNATIONAL PAINTING EX TEMPORE PTUJ CARNIVAL 2018

Zdaj že tradicionalna likovna nagrada, ki jo organizirajo Mestna občina Ptuj, Javni zavod za Turizem Ptuj in KUD Art Stays, ter ostali sponzorji se odvije v času pusta v najstarejšem slovenskem mestu ter bo letos potekala že desetič.

Prijave in žigosanje slikarskih podlag bo tudi letos potekalo po vsej Sloveniji in v partnerskih galerijah v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem od 24. do 31. januarja 2018. Tematika je ponovno karnevalsko obarvana, slikarjem pa je prepuščena tudi prosta tema.

Mednarodna strokovna žirija bo podelila veliko odkupno nagrado Grand Prix Mestne občine Ptuj, veliko in malo odkupno nagrado MO Ptuj, nagrado za najbolj izvirnega kurenta, nagrado Galerije FO.VI, Kidričevo in vikend pakete v najlepših ptujskih hotelih ter druge praktične nagrade, ki jih bodo prispevali sponzorji. Svojo najljubšo delo pa bodo izbirali tudi obiskovalci razstave in sledilci na socialnih omrežjih.

Podelitev nagrad bo v petek, 2. febuarja ob 16. uri pred MO Ptuj, kjer bosta župan MO Ptuj in predsednik strokovne žirije podelila Grand Prix MO Ptuj in ostale nagrade Mednarodnega ex-tempore Ptuj, Karneval 2018. Sledil bo ogled razstave nagrajencev in finalistov v Galeriji Magistrat in ostalih udeležencev v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, kjer bo tudi pogostitev s pustnimi krofi in ptujskim vinom. Razstavi bosta odprti do 21. februarja 2018.


Now already traditional event is organized by the City of Ptuj, the Public Institute for Tourism Ptuj and Culture and Arts Society Art Stays, together with the sponsors and is held during the carnival period in the oldest Slovenian town. This will be its 10th edition.

Application and stamping of canvases can be done in Slovenia and in partner galleries in Italy, Austria and Croatia from 24th until 31st January 2018. The theme is again the carnival, spring, kurent and masks, but there is also free theme.

International Expert Jury will award Grand Prix prize of the City of Ptuj, major and small purchase prize of City of Ptuj, prize for most unique Kurent award of Gallery FO.VI, weekend packages in the most beautifull hotels in Ptuj and honourable mentions with practical prizes. Also the visitors and social media followers will choose their best artwork.

The opening of the exhibition will be on Friday, 2nd February 2018, at 4 pm in front of the City Hall in Ptuj.
The Mayor of Ptuj and the president of the Exper Jury will present the winners. Opening ceremony will be followed by visiting the exhibition of the finalists in the Gallery Magistrat and other participants in the exhibition space of the Ptuj’s Library where „krof“ will be served. Exhibitions will stays open until 21st February 2018.


Il tradizionale evento, organizzato dal Comune di Ptuj, l’Istituto pubblico per il Turismo di Ptuj e l’associazione culturale ed artistica Art Stays, insieme con gli sponsor si svolge durante il periodo di carnevale nella più antica città slovena. Questa sarà la sua 10 ° edizione.

L’applicazione e la timbratura delle tele possono essere fatti in Slovenia e nelle gallerie partner in Italia, Austria e Croazia dal 24 fino al 31 gennaio 2018. Il tema è ancora una volta il carnevale, la primavera, il Kurent e le maschere, ma c’è anche una sezione riservata al tema libero.

Una giuria internazionale di esperti assegnerà il Premio Gran Premio del Comune di Ptuj, grande e piccolo Premio acquisto del Comune di Ptuj, Premio miglior Kurent, Premio Galleria FO.VI, pacchetti week-end negli alberghi più belli di Ptuj e menzioni d’onore.

L’apertura delle mostre sarà Venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 16.00 di fronte al Municipio di Ptuj. Il sindaco di Ptuj e il presidente della giuria esperta presenteranno i vincitori. La cerimonia di apertura sarà seguita da una visita alla mostra dei finalisti alla Galleria Magistrat e tutti gli altri partecipanti esporranno allo spazio espositivo della Bibilioteca di Ptuj dove verranno serviti vini e “Krof”. Le mostre rimarranno aperte fino al 21 Febbraio 2018.

VEČ INFORMACIJ / MORE INFORMATION (klikni / click)

PIU INFORMAZIONI (clicca)


Dobitniki nagrad 2017 / 2017 Prizes:

Grand Prix Mestne občine Ptuj – URŠIČ MIRA
Velika odkupna nagrada MO Ptuj – ALBINA KRAGELJ
Mala odkupna nagrada MO Ptuj – LJUBA HAHONIN
Nagrada za najbolj izvirnega kurenta – GREGOR SAMASTUR
nagrada Galerije FO.VI – DANIELE CESTARI
Posebno priznanje strokovne žirije in nagrada Hotela Mitra – SLAVICA TESOVNIK
Posebno priznanje strokovne žirije in nagrada Hotela MUZIKAFE- SERGEJ HAHONIN
Posebno priznanje strokovne žirije in nagrada Hotela Poetovio- MILENA ROŠTOHAR
Posebno priznanje strokovne žirije in nagrada Sobe Šilak- ANDREJA ERŽEN
Posebna priznanja strokovne žirije so prejeli:  NIKO RIBIČ, JOŽE ŠUBIC, JANA GOVEDIČ, ŠEFIK BOLIĆ in ŽELJKO STRELEC – ŽEC
Posebno priznanje za najmlajše ustvarjalce/ke: ANITA GRANDA in TAMARA ARNUŠ

Dobitniki nagrad 2016 / 2016 Prizes:

GRAND PRIX MO PTUJ: Tanja Špenko
VELIKA ODKUPNA NAGRADA: Sabina Šinko
MALA ODKUPNA NAGRADA: Tonya Carpenter
NAGRADA GALERIJE FO.VI: Aleksander Fenos
NAGRADE GALERIJE 3D MESTRE (Benetke): Tjaša Čuš
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE – Nagrada Hotela MITRA: Marinka Kerstein
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE – Nagrada  Sobe ŠILAK: Milena Roštohar
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE – Nagrada DOM KULTURE – MUZIKAFE: Margot Sippl
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE: Benjamin Kumprej, Oto Vogrin, Albina Kragelj

Dobitniki nagrad 2015 / 2015 Prizes:

GRAND PRIX MO PTUJ: Oto Vogrin
VELIKA ODKUPNA NAGRADA: Tanja Špenko
NAGRADA GALERIJE FO:VI: Kaja Urh
POSEBNO PRIZNANJE IN NAGRADA HOTELA MITRA IN SOB ŠILAK: Zikulnig Gudrun, Dubravko Mokrović
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE: Tonya Carpenter, Hahonin Ljuba

Dobitniki nagrad 2014 / 2014 Prizes:

GRAND PRIX MO PTUJ: Andreja Repnik in Suzana Jović
VELIKA ODKUPNA NAGRADA: Franc Simonič
MALA ODKUPNA NAGRADA: Oto Vogrin
NAGRADA GALERIJE FO.VI: Benjamin Kumprej
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE: Eva Schlitzer, Bogdan Čobal, Pavel Ščurk, Predrag Szilvassy Szy

Dobitniki nagrad 2013 / 2013 Prizes:

GRAND PRIX MO PTUJ: Tina Dobrajc
VELIKA ODKUPNA NAGRADA: Mito Gegič
MALA ODKUPNA NAGRADA: Mirna Sišul
NAGRADA GALERIJE FO.VI ZA MLADE UMETNIKE: Urška Mazej
NAGRADE GALERIJE 3D MESTRE (Benetke): Matej Čepin
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE – Nagrada Hotela MITRA: Barbara Jurkovšek
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE – Nagrada  Sobe ŠILAK: Tanja Špenko
POSEBNO PRIZNANJE STROKOVNE ŽIRIJE: Gregor Samastur

Tina Dobrajc, Grand Prix MO Ptuj Mito Gegič, velika odkupna nagrada Mirna Sišul, Mala odkupna nagrada Matej Čepin, Nagrada Galerije 3D za mlade umetnike Urška Mazej, nagrada Galerije FO.VI za mlade umetnike Gregor Samastur, Posebno priznanje strokovne žirije Barbara Jurkovšek, Posebno priznanje in nagrada Hotela Mitra Tanja Špenko, Posebno priznanje in nagrada Sob Šilak

Dobitni nagrad 2012 / 2012 Prizes:

GRAND PRIX NAGRADA: Narcis Kartardić
VELIKA ODKUPNA NAGRADA: Sabina Šinko
ŠTUDENTSKA NAGRADA: Tjaša Čuš
MALA ODKUPNA NAGRADA: Dacinger Igor
MALA ODKUPNA NAGRADA: Barbara Jurkovšek
GRAND PRIX GRAFITI: Aleksander Fenos
VELIKA ODKUPNA NAGRADA GRAFITI: Dino Kolarič
MALA ODKUPNA NAGRADA GRAFITI: Marko Gavez Kolarič

Zmagovalno delo Graffiti Ex tempore 2012, Aleksander Fenos (izrez) Delo dobitnice velike odkupne nagrade 2012, Sabina Šinko Delo dobitnice nagrade za mladega umetnika 2012, Tjaša Čuš, Maska strahu

Dobitniki nagrad 2011 / 2011 Prizes:

GRAND PRIX MESTNE OBČINE PTUJ: Tanja Špenko
VELIKA ODKUPNA NAGRADA PODJETJA TALUM, D. D.: Barbara Jurkovšek
VELIKA ODKUPNA NAGRADA MIRANA SENČARJA: Dušan Fišer
MALA ODKUPNA NAGRADA BRIGITE HABJANIČ MERC: Duša Jesih
MALA ODKUPNA NAGRADA PODJETJA EL-DAR, D.O.O.: Gregor Samastur
MALA ODKUPNA NAGRADA PODJETJA AVTO PRSTEC, D.O.O.: Sabina Šinko
MALA ODKUPNA NAGRADA ALBERTA BENETA: Marija Mojca Vilar
6 POSEBNIH PRIZNANJ STROKOVNE ŽIRIJE: Jože Šubic, Benjamin Kumprej, Jože Foltin, Sanja Petrovič, Igor Dacinger, Bogdan Čobal