MAPPING EFFECT


PROJEKT / PROJECT: THE AREA OF BUSTLE #4

kustos / curator:
Manuel Frara, v sodelovanju z Akademijo za likovn umetnost v Benetkah / in collaboration with Academy of Fine Arts in Venice

Umetniki / Artists:
Alice Musi, Giulia Incani, Simon Perathoner, Marko Bjelančević, Laura Di Nardo